Δείγματα κοπών

1. Κοπή-1

2. Κοπή-2
3. Κοπή-3
4. Σύγκριση με έτοιμη γωνία-1
5. Σύγκριση με έτοιμη γωνία-2
6. Δείγμα γωνίας-1
7. Δείγμα γωνίας-2
8. Δείγμα γωνίας-3
9. Δείγμα γωνίας-4
10. Δείγμα γωνίας-5